శిల్పారామంలో ఆకట్టకున్న రెండవ రోజు “అల్ ఇండియా క్రాఫ్ట్ మేళ” – సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో భాగంగా డాక్టర్ గౌతమి రవిచంద్ర శిష్య బృందంచే అలరించిన భరతనాట్య నృత్య ప్రదర్శనలు

శిల్పారామంలో ఆకట్టకున్న రెండవ రోజు “అల్ ఇండియా క్రాఫ్ట్ మేళ” – సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో భాగంగా డాక్టర్ గౌతమి రవిచంద్ర శిష్య బృందంచే అలరించిన భరతనాట్య నృత్య ప్రదర్శనలు

శిల్పారామం లో నిర్వహిస్తున్న అల్ ఇండియా క్రాఫ్ట్ మేళ రెండవ రోజున సందర్శకులు విచ్చేస్తున్నారు. జాంధానీ చీరలు, కాంత చీరలు, వుడ్ కార్వింగ్, లితెర్ పప్పెట్, లాంప్స్, కలంకారీ చీరలు, కోల్కతా జ్యూట్ బోమ్మలు, బాగ్స్ మొదలైనవి ఆకట్టుకుంటున్నాయి. బాటరీ కార్, బోటింగ్ లో తిరుగుతూ సందర్శకులు సేదతీరుతున్నారు.

ఈరోజు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో భాగంగా శిల్పారామం ఆంఫి థియేటర్ లో డాక్టర్ గౌతమి రవిచంద్ర శిష్య బృందం చే భరతనాట్య ప్రదర్శన ఎంతగానో అలరించింది. మహాదేవసుతం, నటేశ కౌతువం, శబ్దం సరసిజాక్షులు, నాతనం, సాధించెనే ఓ మానస, రంజని గోవర్ధన గిరిధార, సతులారా చూడరు, తిల్లాన అంశాలను సాయి మీద, సాయి ఉష, నేహా, షణ్ముఖి, గాయత్రీ, మొదలైన వాలు ప్రదర్శించారు.

Print Friendly, PDF & Email
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *