28.02.21: ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో అల‌రించిన నాట్య ప్రదర్శనలు

ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో అల‌రించిన నాట్య ప్రదర్శనలు

ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో వారాంతపు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో భాగంగా కుమారి సాత్విక పెన్నా బృందంచే ఆంద్ర నాట్య ప్రదర్శన ఎంతగానో అలరించింది.

కుంభహారతి, అలరిపు, పుష్పాంజలి, అష్టదిక్పాల ఘడియ, ఇంద్ర గద్య, ఈశాన్య గద్య, వినాయక కౌతం, సరస్వతి కృతి, ఆధ్యాత్మ నారాయణ కీర్తన, దశావతారాలు, నవజనార్ధన పారిజాతం, సత్యభామ ప్రవేశ దరువు, ఖండిత దరువు, విశ్వరూప దర్శనం అంశాలను కుమారి సాత్విక పెన్నా, మోనికా, మనస్విని, ప్రియాంక, మాధవిలు ప్రదర్శించి మెప్పించారు.

Print Friendly, PDF & Email
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *