ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో ఉదయ కళానిధి సంస్థ వారి శిష్య బృందంచే అలరించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు

ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో ఉదయ కళానిధి సంస్థ వారి శిష్య బృందంచే అలరించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో వారాంతపు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో భాగంగా

Read more

మాదాపూర్ శిల్పారామంలో ఆకట్టుకున్న బాలానందం వారి 81వ వార్షికోత్సవం – అలరించిన భరతనాట్య ప్రదర్శనలు

మాదాపూర్ శిల్పారామంలో ఆకట్టుకున్న బాలానందం వారి 81వ వార్షికోత్సవం – అలరించిన భరతనాట్య ప్రదర్శనలు శిల్పారామం మరియు బాలానందం వారి సంయుక్త నిర్వహణలో బాలానందం వారి 81వ

Read more

ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో నాట్య స్కూల్ అఫ్ కూచిపూడి బృందంచే ఆకట్టుకున్న కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు

ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో నాట్య స్కూల్ అఫ్ కూచిపూడి బృందంచే ఆకట్టుకున్న కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు The Kuchipudi Dance Recital by the disciples of

Read more

మాదాపూర్ శిల్పారామంలో అల‌రించిన త్యాగ‌రాజ ఆరాధ‌న ఉత్స‌వం – వేదవ్యాస్ బృందంచే ఆకట్టుకున్న‌ కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు

మాదాపూర్ శిల్పారామంలో అల‌రించిన త్యాగ‌రాజ ఆరాధ‌న ఉత్స‌వం – వేదవ్యాస్ బృందంచే ఆకట్టుకున్న‌ కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు Tyagaraja Aradhana Music Festival; 𝑲𝒖𝒄𝒉𝒊𝒑𝒖𝒅𝒊 𝑫𝒂𝒏𝒄𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒏𝒄𝒆

Read more

మాదాపూర్ శిల్పారామంలో అమితంగా ఆకట్టుకున్న భ‌ర‌త నాట్యం, దేశ‌భ‌క్తి పాట‌ల నృత్య ప్రదర్శనలు

మాదాపూర్ శిల్పారామంలో అమితంగా ఆకట్టుకున్న భ‌ర‌త నాట్యం, దేశ‌భ‌క్తి పాట‌ల నృత్య ప్రదర్శనలు Bharatnatyam Dance Performance by the Students of Guru Smt. Suchismitha

Read more

మాదాపూర్ శిల్పారామంలో నృత్య కిన్నెర గురువు డా. మద్దాలి ఉష గాయత్రీ శిష్య బృందంచే అమితంగా ఆకట్టుకున్న ”శ్రీ ఆండాళ్ కీర్తన నృత్య వైభవం”

మాదాపూర్ శిల్పారామంలో నృత్య కిన్నెర గురువు డా. మద్దాలి ఉష గాయత్రీ శిష్య బృందంచే అమితంగా ఆకట్టుకున్న ”శ్రీ ఆండాళ్ కీర్తన నృత్య వైభవం” “Sri Andal

Read more

ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో ముగిసిన “క్రాఫ్ట్స్ మేళా-2021”- డాక్టర్ ఎం.సి. కృష్ణ కుమారి, డాక్టర్ మనోజ్ఞల శిష్య బృందంచే ఆకట్టుకున్న కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు

ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో ముగిసిన “క్రాఫ్ట్స్ మేళా-2021” – డాక్టర్ ఎం.సి. కృష్ణ కుమారి, డాక్టర్ మనోజ్ఞల శిష్య బృందంచే ఆకట్టుకున్న కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు Uppal

Read more

ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో “క్రాఫ్ట్స్ మేళా -2021 ” సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో చంద్ర శేఖర్ శిష్య బృందంచే ఆకట్టుకున్న కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు

ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో “క్రాఫ్ట్స్ మేళా -2021 ” సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో చంద్ర శేఖర్ శిష్య బృందంచే ఆకట్టుకున్న కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు Kuchipudi dance recital

Read more

శిల్పారామంలో అల‌రించిన “వేణు నాదామృతం” సంగీత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న

శిల్పారామంలో అల‌రించిన “వేణు నాదామృతం” సంగీత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న Naada Ramaneeyam, Sankalpa & Madhapur Shilparamam Presents “Venu Naadamrutham” 30.01.2021: మాదాపూర్ శిల్పారామంలో వారాంతపు సాంస్కృతిక

Read more

ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో “క్రాఫ్ట్స్ మేళ”లో భాగంగా ప్రతిభ రాజ్ గౌడ్ శిష్య బృందంచే ఆకట్టుకున్న కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు

ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో “క్రాఫ్ట్స్ మేళ”లో భాగంగా ప్రతిభ రాజ్ గౌడ్ శిష్య బృందంచే ఆకట్టుకున్న కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు Crafts Mela-21 – Kuchipudi Performance

Read more