శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం: సంప్రదాయబద్ధంగా భోగిమంటలు

సంప్రదాయబద్ధంగా భోగిమంటలు  శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం: వైదిక సంప్రదాయ పరిరక్షణలో భాగంగా దేవస్థానం ఈ రోజు (13.01.2021) వేకువజామున “భోగిమంటలు” కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. శ్రీస్వామి అమ్మవార్లకు ప్రాత:కాలపూజలు, మహామంగళహారతులు

Read more

శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం: సామూహిక భోగిపండ్లు

సామూహిక భోగిపండ్లు శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం: దేవస్థానం భోగిపండుగను పురస్కరించుకుని ఈ రోజు (13.01.2020) సామూహిక భోగిపండ్ల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ధర్మప్రచారములో భాగంగా ఈ కార్యక్రమము చేపట్టబడింది.

Read more

శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం: సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాలు

సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాలు శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం: మకర సంక్రమణ పుణ్యకాలాన్ని పురస్కరించుకుని పంచాహ్నిక దీక్షతో ఏడు రోజులపాటు నిర్వహింపబడే సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాలు మూడవనాడైన ఈ రోజు (13.01.2021)

Read more

శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం: శ్రీ సాక్షిగణపతి స్వామికి విశేష అభిషేకం|

  శ్రీ సాక్షిగణపతి స్వామికి విశేష అభిషేకం| శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం: లోక కల్యాణం కోసం దేవస్థానం ఈ రోజు (13.01.2021) ఉదయం సాక్షిగణపతిస్వామివారికి విశేష అభిషేకాన్ని

Read more

ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో మొదలైన సంక్రాంతి సంబరాలు

ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో మొదలైన సంక్రాంతి సంబరాలు ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో ఈ రోజు సంక్రాంతి సంబరాలు ప్రారంభమయ్యాయి. సంక్రాంతి సంబరాలలో భాగంగా కోవిద్ నిబంధనలను పాటిస్తూ

Read more

మాదాపూర్ శిల్పారామంలో మొదలైన సంక్రాంతి సందడి

మాదాపూర్ శిల్పారామంలో మొదలైన సంక్రాంతి సందడి మాదాపూర్ శిల్పారామంలో ఈ రోజు సంక్రాంతి సందడి  ప్రారంభమయింది. సంక్రాంతి సంబరాలలో భాగంగా సందర్శకులను కనువిందుపరచుటకు, కోవిద్ నిబంధనలను పాటిస్తూ

Read more