ఈ నెల 30న గురజాడ ఫౌండేషన్ (అమెరికా) వారి అంతర్జాల త్రైమాసిక తెలుగు పత్రిక “ప్రకాశిక” పునఃప్రారంభం

ఈ నెల 30న గురజాడ ఫౌండేషన్ (అమెరికా) వారి అంతర్జాల త్రైమాసిక తెలుగు పత్రిక “ప్రకాశిక” పునఃప్రారంభం

మహాకవి గురజాడ వేంకట అప్పారావు గారు తలపెట్టిన పత్రిక “ప్రకాశిక”. ఆ పత్రికని పునరుద్ధ్ధరించి ఆయన స్మృతికి ఘన నివాళి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో గురజాడ ఫౌండేషన్ (అమెరికా) వారి ఆధ్వర్యంలో “ప్రకాశీక” పునరుజ్జీవింపబడుతోంది.

గురజాడ ఫౌండేషన్ (అమెరికా) వారిచే ప్రచురింపబడుతున్న చారిత్రాత్మక త్రైమాస అంతర్జాల తెలుగు పత్రిక “ప్రకాశిక” ప్రారంభ సంచిక గురజాడ వర్ధంతి 30 నవంబరు రోజున (సా. 6.00 – 8.30 IST) జూమ్ అంతర్జాల వైదిక ద్వారా “ప్రకాశిక” పత్రిక పునఃప్రారంభ సభా కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు.

 

నిర్వహణ మండలి:
ఆచార్య గోపాల కృష్ణ, శ్రీ మా శర్మ
శ్రీ గురుజాడ రవీంద్రుడు, శ్రీమతి గురుజాడ అరుణ

Print Friendly, PDF & Email
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *