మాదాపూర్ శిల్పారామంలో “కేళి కలాపం” కార్యక్రమం రెండవ రోజు ఆకట్టుకున్న “గొల్లకలాపం” కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు

మాదాపూర్ శిల్పారామంలో “కేళి కలాపం” కార్యక్రమం రెండవ రోజు ఆకట్టుకున్న “గొల్లకలాపం” కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు

మాదాపూర్ శిల్పారామం మరియు శ్రీ సాయి నటరాజ అకాడమీ అఫ్ కూచిపూడి డాన్స్ గురువర్యులు కళాశ్రీ శ్రీమతి డాక్టర్ రమాదేవి గారు సంయుక్త నిర్వహణలో రెండవ రోజు “కేళి కలాపం” లో గొల్లకలాపం – భాగవత మేళ నాటక పద్ధతిలో కూచిపూడి నృత్య శైలిలో ప్రదర్శించారు.

గొల్లకలాపం మోత తాత్విక మరియు ఆధ్యాత్మికతో ఆత్మభోదన భోదిస్తుంది. ఇందులో రేంజు ప్రధానాంశాలు పిండోత్పత్తి మరియు యజ్ఞపట్టు చదువు రాని పాలుఅమ్ముకునే ఒక గొల్లబామ మరియు ఒక బ్రాహ్మణ మేధావి తో జరిగే సంభాషణ, భాగవత, రామాయణ ఇతిహాసాల వర్ణన, నేటి సంగతులు, మోక్ష ప్రాప్తి ప్రశ్న జవాబులతో సాగే నృత్య కదంబం ఈ గొల్లకలాపం.

గొల్లబామగా డాక్టర్ రమాదేవి మరియు బ్రాహ్మణుడిగా డాక్టర్ భాగవతుల సేతురాం ప్రదర్శించిన తీరు సందర్శకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది.

Print Friendly, PDF & Email
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *