శిల్పారామంలో ” నాట్య భారతీయం ” ప్రారంభం – ఆకట్టుకున్న భారతీయ సంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శనలు  08.09.2018

శిల్పారామంలో ” నాట్య భారతీయం ” ప్రారంభం – ఆకట్టుకున్న భారతీయ సంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శనలు

శిల్పారామం సమర్పించు “భారతీయం ”  లో భారతీయ నృత్య సంప్రదాయాలు కూచిపూడి, ఒడిస్సి, భరతనాట్యం, మోహిని అట్టం నృత్య రీతులలో జుగల్ బందీ నృత్యాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.
సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ రామలింగ శాస్త్రి, ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ అవార్దీ డాక్టర్ చి. బాలకృష్ణ జ్యోతి ప్రజల్వన చేసి “నాట్య భారతీయం” ఉత్సవాన్ని ప్రారంభించారు.
కూచిపూడి-ఒడిస్సి నృత్య శైలిలో కుమారి సంగీత ఫ ఫనీష్, కుమారి భానాశ్రీ మహాపాత్రలు జతిస్వరం, నందనందన గోపాల తరంగం, కూచిపూడి-సత్రియా నృత్య శైలిలో కుమారి గీతాంజలి, కుమారి ఉమా ప్రనేశ్ లు  గోవర్ధన గిరిధారి ప్రదర్శించారు.
కూచిపూడి-భరతనాట్యం నృత్య శైలిలో శ్రీమతి హేమ గౌతమ్, శ్రీమతి వైష్ణవి రవికుమార్ లు అర్ధనారీశ్వరం,  కూచిపూడి-భరతనాట్యం మోహిని అట్టం శైలిలో థిల్లాన మరియు చౌనృత్యం -మ్యూజికల్ డ్రం బీట్స్ లో ప్రదర్శించిన అంశాలు అన్ని కూడా ఎంతగానో అలరించాయి.
కళాకారులందరికి ఐ.డి.ఆర్.టి.సి. డైరెక్టర్, ముఖ్య అతిధులు కలసి శిల్పారామం తరపున ఘనంగా సత్కరించారు.
Print Friendly, PDF & Email
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *