22.06.2020: జి.వీ.ఆర్ ఆరాధన కల్చరల్‌ ఫౌండేషన్‌ జి.వెంకటరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో “వృద్ధాప్యం” కవితా సంకలనంను ఆవిష్కరించిన డాక్టర్ కె.వీ.రమణాచారి

జి.వీ.ఆర్ ఆరాధన కల్చరల్‌ ఫౌండేషన్‌ జి.వెంకటరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో “వృద్ధాప్యం” కవితా సంకలనంను ఆవిష్కరించిన డాక్టర్ కె.వీ.రమణాచారి

చిత్రంలో డాక్టర్ రామరాజు శ్రీనివాసరావు, పొత్తూరి సుబ్బారావు, డాక్టర్ మహ్మద్ రఫీ, గుదిబండి వెంకటరెడ్డి, వీ.రాఘవరెడ్డి వున్నారు.

జి.వీ.ఆర్ ఆరాధన కల్చరల్‌ ఫౌండేషన్‌ జి.వెంకటరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు మాసాబ్ ట్యాంక్ లోని తన ఛాంబర్ లో “వృద్ధాప్యం” కవితా సంకలనంను ఆవిష్కరించిన డాక్టర్ కె.వీ.రమణాచారి.

జి.వీ.ఆర్ ఆరాధన సంస్థ నుంచి ఈ గ్రంధం ప్రచురితమైనది! 79 మంది కవులు వృద్ధాప్యం పై రాసిన కవితలు ఇందులో వున్నాయి! అనుభవాలతో కూడిన అద్భుత జీవన ప్రయాణం ఈ గ్రంథం.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.