సారస్వత కదంబం

24.07.2020: జానుతెనుగు కవితురంగం – గుర్రం జాషువా (సెప్టెంబర్ 28, 1895 – జూలై 24, 1971)  సారస్వత కదంబం – ప్రత్యేక కథనం – నిర్వహణ – కొంపెల్ల శర్మ, తెలుగు రథం

 సారస్వత కదంబం – ప్రత్యేక కథనం – నిర్వహణ – కొంపెల్ల శర్మ (9701731333), తెలుగు రథం జానుతెనుగు కవితురంగం – గుర్రం జాషువా (సెప్టెంబర్ 28, 1895 – జూలై 24, 1971)  ( 1895 – 1971 ) మధుర శ్రీనాధుడు బ్రతుకు బాధల చేదును ఆస్వాదించి మధురమైన కవిత ద్వారా సంకుచిత మతాతీతమైన కవితలను వెలువరించినవాడు. ప్రజల నాలుకలయందు జీవించిన సుకవి. సంస్కార ప్రియుల హౄదయాల్లో జీవిస్తున్న వ్యక్తిత్వం. కవిత్వాన్ని అతని వ్యక్తిత్వంనుంచి విడదీసి చూడలేని అవిభాజ్యస్థితి. ఉభయత్రా కారకాలు. …

24.07.2020: జానుతెనుగు కవితురంగం – గుర్రం జాషువా (సెప్టెంబర్ 28, 1895 – జూలై 24, 1971)  సారస్వత కదంబం – ప్రత్యేక కథనం – నిర్వహణ – కొంపెల్ల శర్మ, తెలుగు రథం Read More »

“హైందవ ఝంఝామారుతం” – “వివేక” భావనా తరంగిణి – సారస్వత కదంబం – ప్రత్యేక శీర్షిక – నిర్వహణ – కొంపెల్ల శర్మ, తెలుగు రథం

సారస్వత కదంబం – ప్రత్యేక శీర్షిక – నిర్వహణ – కొంపెల్ల శర్మ (9701731333), తెలుగు రథం “హైందవ ఝంఝామారుతం” – “వివేక” భావనా తరంగిణి “నా పేరుకు ప్రాముఖ్యం ఇవ్వకండి! నా భావాలను చెందండి! నేనొక అశరీర వాణిని! నాకు విశ్వాసం ఉంది!” అన్న ప్రముఖ వ్యక్తి – “హైందవ ఝంఝామారుతం” గా విశ్వవ్యాప్త ప్రఖ్యాతిని నిత్యసత్యంగా, నిరంతరంగా పొందుతున్న శ్రీ స్వామి వివేకానంద. ఒక పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడో – మనం వివేకానందస్వామిలో …

“హైందవ ఝంఝామారుతం” – “వివేక” భావనా తరంగిణి – సారస్వత కదంబం – ప్రత్యేక శీర్షిక – నిర్వహణ – కొంపెల్ల శర్మ, తెలుగు రథం Read More »

“వివేక” భావనా  తరంగిణి – సారస్వత కదంబం – స్వామి వివేకానంద వర్థంతి- జూలై 4 సందర్భంగా….. జూలై 3న  ప్రచురణ…మీ ముందుకు…

సారస్వత కదంబం – ప్రత్యేక శీర్షిక – నిర్వహణ – కొంపెల్ల శర్మ (9701731333), తెలుగు రథం           “హైందవ ఝంఝామారుతం”               “వివేక” భావనా  తరంగిణి – సారస్వత కదంబం                                             …

“వివేక” భావనా  తరంగిణి – సారస్వత కదంబం – స్వామి వివేకానంద వర్థంతి- జూలై 4 సందర్భంగా….. జూలై 3న  ప్రచురణ…మీ ముందుకు… Read More »

బహుముఖ పాండితీసంగమం – పాములపర్తి నరసింహం ( 1921 – 2004 ) శతజయంత్యుత్సవాలు ఘన శ్రీకారం: 28 నుండి ప్రారంభం

సారస్వత కదంబం – ప్రత్యేక శీర్షిక – నిర్వహణ – కొంపెల్ల శర్మ (9701731333), తెలుగు రథం బహుముఖ పాండితీసంగమం – పాములపర్తి నరసింహం ( 1921 – 2004 ) శతజయంత్యుత్సవాలు ఘన శ్రీకారం: 28 నుండి ప్రారంభం                                         రాజకీయపండిత విలక్షణ వ్యక్తిత్వం… బహుముఖరంగాల్లో పాండితీప్రకర్షకుడు. ముక్కుకు …

బహుముఖ పాండితీసంగమం – పాములపర్తి నరసింహం ( 1921 – 2004 ) శతజయంత్యుత్సవాలు ఘన శ్రీకారం: 28 నుండి ప్రారంభం Read More »