సాహిత్యం Literature

Literature: తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి ఆధ్వర్యంలో తేది. 08.06.2018న రవీంద్ర భారతి లో ‘ కావ్య పరిమళం – III ‘ పోతన “శ్రీమద్భాగవతం” పై డా. జి. గిరిజా మనోహర బాబు గారి విశ్లేషణ – డా. ఏనుగు నరసింహా రెడ్డి, తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి

తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి ఆధ్వర్యంలో తేది. 08.06.2018న రవీంద్ర భారతి లో ‘ కావ్య పరిమళం – III ‘ పోతన “శ్రీమద్భాగవతం” పై డా. జి. గిరిజా మనోహర బాబు గారి విశ్లేషణ – డా. ఏనుగు నరసింహా రెడ్డి, తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి తేది. 08.06.2018 సా.6 గం.లకు తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి ఆధ్వర్యంలో రవీంద్ర భారతి మినీ హాల్ లో ‘ కావ్య పరిమళం – III ‘ పోతన “శ్రీమద్భాగవతం” పై …

Literature: తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి ఆధ్వర్యంలో తేది. 08.06.2018న రవీంద్ర భారతి లో ‘ కావ్య పరిమళం – III ‘ పోతన “శ్రీమద్భాగవతం” పై డా. జి. గిరిజా మనోహర బాబు గారి విశ్లేషణ – డా. ఏనుగు నరసింహా రెడ్డి, తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి Read More »

Literature: సమాజానికి మంచి కవిత్వాన్ని అందించే కవులు, రచయితలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది, అక్షరం విలువ గుర్తించి కవిత్వాలు రాయాలి – తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ ఛైర్మన్‌ నందిని సిధారెడ్డి

 సమాజానికి మంచి కవిత్వాన్ని అందించే కవులు, రచయితలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది, అక్షరం విలువ గుర్తించి కవిత్వాలు రాయాలి – తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ ఛైర్మన్‌ నందిని సిధారెడ్డి సమాజానికి మంచి కవిత్వాన్ని అందించే కవులు, రచయితలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది , కవికి అక్షరమే ఆయుధమని, అక్షరం విలువ గుర్తించి కవిత్వాలు రాయాలని తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ ఛైర్మన్‌ నందిని సిధారెడ్డి అన్నారు. రచయిత చిత్తలూరి సత్యనారాయణ రచించిన  “నల్ల చామంతి” కవితా సంపుటి పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని సుందరయ్య కళానిలయంలో …

Literature: సమాజానికి మంచి కవిత్వాన్ని అందించే కవులు, రచయితలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది, అక్షరం విలువ గుర్తించి కవిత్వాలు రాయాలి – తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ ఛైర్మన్‌ నందిని సిధారెడ్డి Read More »