శ్రీశైల దేవస్థానం: మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఆకట్ట్టుకున్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు

మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఆకట్ట్టుకున్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు

శ్రీశైల దేవస్థానం: మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ రోజు గురువారం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి

డి. సాయిలహరి & బృందం, హైదరాబాద్ సంప్రదాయ నృత్యం

శ్రీ సత్యంస్వామి & బృందం, వనపర్తి భక్తి రంజని

శ్రీమతి కె.వనజా కుమారి & బృందం అనంతపురం, బాలనాగమ్మ పౌరాణిక నాటకం

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *