ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో అలరించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శలు

ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో అలరించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శలు

ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో వారాంతపు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో భాగంగా యంపీ థియేటర్ లో డాక్టర్ అర్ధనారీశ్వరం వెంకట్ గారి శిష్య బృందంచే కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన ఎంతగానో అలరించింది.

ఆనంద తాండవం, శ్రీగణనాధమ్, విన్నపాలు, భో శంభో, క్షేత్రయ్య పదం, పురందర దశ కీర్తన, కొలువైతి వరంగా సాయి, తిల్లాన, బాల కనకమ్మాయా, మధుర నగరిలో, స్వరజతి మోడైలైన అంశాలను శ్రీమతి ధన్య మీనన్, రిత్విక్ వెంకట్, ఛార్మి వెంకట్, విజయ కీర్తి, గగన్, వాగ్దేవి, రవికాంత్  కళాకారులు ప్రదర్శించారు.

 

Print Friendly, PDF & Email
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *