ఆదివారం శిల్పారామం మరియు నృత్యాంజలి – ది స్కూల్ అఫ్ భరతనాట్యం వారి సంయుక్త నిర్వహణలో అలరించిన సంగీత నృత్య విభావరి 8-July-2018

ఆదివారం శిల్పారామం మరియు నృత్యాంజలి – ది స్కూల్ అఫ్ భరతనాట్యం వారి సంయుక్త నిర్వహణలో అలరించిన సంగీత నృత్య విభావరి 8-July-2018

ఆదివారం శిల్పారామం మరియు నృత్యాంజలి – ది స్కూల్ అఫ్ భరతనాట్యం వారి సంయుక్త నిర్వహణలో సంగీత నృత్య విభావరి ఎంతగానో అలరించింది.

శ్రీమతి వాణి మోహన్ గారి వీణా వాద్య కచేరి ఎంతగానో అలరించింది.

శ్రీమతి ఉమారాధ గారి నేతృత్వంలో వారి శిష్యబృదం భరతనాట్య ప్రదర్శన ఎంతగానో ఆకట్టుకొంది. పుష్పాంజలి, చూపర నాపై కరుణ, అలరిపు, మధురానగరిలో, గణపతి కాంతం, కంచి కామాక్ష్మి, ఆలోకయ్యె శ్రీ బాలకృష్ణం, రామ కోదండ రామ, భో: శంభో, అన్నామా చర్య కీర్తనలను కుమారి నిహారిక, విద్య ప్రకాశ్, షేశ్వర్య, హార్లిత, మల్లిక, శాన్వి, దుర్గ, శిరీష, చందన, ప్రియ, లేఖ్య, రితిక, కౌషాలి, సింధు మొదలైనవారు ప్రదర్శించి మెప్పించారు.

Print Friendly, PDF & Email
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *